ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ FATO LUCART NATURAL VIRTSOLUTIONS PROFESSIONAL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

Δείτε εδώ την κατάσταση των αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2016.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2014 στους ακόλουθους συνδέσμους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014-2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 2α και 2β)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2014 στους ακόλουθους συνδέσμους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013-2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013-2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2013 στους ακόλουθους συνδέσμους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013